Aktualności

Jakie znaczenie mają zajęcia artystyczne?

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W KOMPOZYCJI RADOŚCI

W każdym dziecku drzemią pokłady twórcze, które wynikają z naturalnej, dla ich wieku i rozwoju, potrzeby ekspresji. Dzieci w wieku przedszkolnym posługują się właściwymi dla siebie formami ekspresji: aktywnością muzyczną i plastyczną, mimiką, gestem oraz słowem, przez co w ten sposób wyrażają swój wewnętrzny świat. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie tych tendencji ekspresyjnych i spontaniczności każdego dziecka. Edukacja artystyczna, którą realizujemy w naszej placówce, przez różne formy aktywności – muzykę, śpiew, taniec, plastykę, słowo i ruch, wpływa na rozwój naturalnej potrzeby poznawania świata i zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Organizując zajęcia muzyczne w Kompozycji Radości uwrażliwiamy dzieci na piękno muzyki. Korzystamy z różnych koncepcji i metod edukacyjnych m.in.: aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss; metody Dobrego Startu; pedagogiki zabawy; metody Carla Orffa; metody Rudolfa Labana; metody Emila Jacquesa-Dalcroze’a; metody Marii Montesorii.

Dzieci cechuje duża spontaniczność, ich kreatywność wypływa z ludzkiej natury. Dziecięca twórczość jest zdolnością instynktowną, podświadomą, czasami wręcz odruchową. Zdolność tę trzeba jednak właściwie rozwijać i pielęgnować, aby przekształciła się ona w prawdziwe umiejętności. Zajęcia plastyczne w Kompozycji Radości, mają na celu poprawne pobudzanie zainteresowania sztuką wśród dzieci, wiążą się z wykorzystaniem różnych technik, środków i narzędzi plastycznych.

Dziecko rozwija swoja wyobraźnię projektując i tworząc różne formy użytkowe i przestrzenne. Dzięki wykorzystaniu i integrowaniu w pracy z dziećmi różnych dziedzin sztuki stwarzamy w Kompozycji Radości najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego naszych wychowanków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *