W przedszkolu prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych z dziećmi. Pragniemy nie tylko edukować dzieci, ale również je wychowywać, uczyć współpracy z innymi członkami grupy oraz stymulować ich harmonijny oraz wszechstronny rozwój w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Kliknij w wybraną tematykę i poznaj bliżej ofertę zajęć w naszym przedszkolu.

W przedszkolu Kompozycja Radości codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego rekomendowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mają one na celu aktywizować dzieci do działania oraz rozwijać wszystkie sfery rozwojowe.

Celem zajęć dydaktycznych jest stworzenie możliwości wszechstronnego poznawania świata przez naszych uczniów. Rozwijana jest inteligencja logiczno-matematyczna; inteligencja wizualno-przestrzenna; inteligencja językowa; inteligencja muzyczna; inteligencja przyrodnicza. Poprzez szczegółowo opracowane zajęcia dydaktyczne dzieci mają możliwość wyzwalania swoich naturalnych predyspozycji oraz odkrywania nowych ciekawy zagadnień.

Podczas zajęć stosujemy sprawdzone metody nauczania oraz innowacje opracowane przez nasza kadrę. Formy pracy, które stosujemy w przedszkolu Kompozycja Radości rozbudzają w dzieciach twórcze myślenie, pamięć, a w szczególności kreatywność i wyobraźnię. 

Dzieci w naszym przedszkolu mają kontakt z językiem angielskim w trakcie codziennych zajęć edukacyjnych z języka angielskiej. Dzieci rozwijają umiejętność swobodnego mówienia w języku obcym oraz rozumienia ze słuchu. Dzięki formie nauki poprzez zabawę, śpiew i ruch, przedszkolaki spontanicznie będą mogły wykorzystywać nabyte umiejętności językowe.

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia dla dzieci uczące drugiego najpopularniejszego języka w świecie – języka hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Język hiszpański dla dzieci prowadzony jest poprzez zabawę, taniec oraz śpiew, dzięki czemu dzieci mogą szybciej i lepiej przyswajać nowe słówka, zwroty oraz gramatykę. 

Sensoplastyka oraz zabawy sensoryczne to zajęcia dopełniające sekwencje dydaktyczne podstawy programowej. Poprzez celowe dobieranie różnorodnych struktur, zapachów, kolorów oraz dźwięków rozwijają u dzieci sensorykę oraz motorykę małą. Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, wypływając na nie sprawiamy, iż rozwój poznawczy jest kompletny.

Profilaktyka logopedyczna ma na celu usprawnianie narządów mowy dzieci, między innymi pionizację języka, wzmacnianie mięśni policzków i warg, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej. Profilaktyka logopedyczna ma również na celu rozwijanie u dziecka samokontroli w dążeniu do prawidłowej i swobodnej mowy. Ćwiczenia oddechowe są bardzo istotnym elementem terapii logopedycznej i działań stymulujących ogólny rozwój dzieci. Dbanie o prawidłowy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, motoryki małej i dużej, które bezpośrednio wspierają rozwój mowy Przedszkolaków.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci to ćwiczenia, których celem jest między innymi profilaktyka orazkorekcja niewielkich wad postawy u najmłodszych. Polega na wzmacnianiu i uelastycznianiu konkretnych partii mięśni, poprawie ich wytrzymałości oraz na kształtowaniu i utrwalaniu nawyków dotyczących utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Ważnym elementem tego rodzaju gimnastyki są ćwiczenia oddechowe. W przedszkolu Kompozycja Radości zajęcia te, zawierają elementy gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki sportowej, zajęć integracji sensorycznej oraz treningu motorycznego. 

Podczas tych zajęć zaangażujemy dzieci w różne projekty plastyczne, których celem będzie między innymi rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej oraz sprawności z zakresu motoryki małej. Zajęcia te uczą pracy w grupie rówieśniczej, wzbogacają doświadczenia społeczne. Od strony plastycznej wykorzystujemy szeroki zakres technik plastycznych dostosowany do wieku i możliwości dziecka: farby, kredki, glina, plastelina, masa solna, papier o różnej strukturze, tkaniny oraz wszystko to, co zainspiruje nas do stworzenia ciekawych arcydzieł.. Zajęcia wzbogacone są o elementy muzyczne oraz gry i zabawy.

Zajęcia muzyczno – rytmiczne uczą dzieci poznawania cech dźwięków – czasu trwania, wysokości, tempa i rytmu. Dzięki zajęciom muzyczno- rytmicznych dzieci uczą się nazywać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Kontakt z muzyka na żywo rozwija u dzieci słuch muzyczny, pamięć muzyczną i poczucie rytmu, stymuluje rozwój mowy, ćwiczy koordynację ruchową, stymuluje rozwój struktur prawej i lewej półkuli mózgu, a także rozwija pamięć, umiejętność logicznego myślenia, skupienia i podzielności uwagi oraz pomaga przełamać nieśmiałość. Granie zespołowe rozwija szereg umiejętności społecznych. Relaksuje.

Wspólne przygotowywanie posiłków w przedszkolu uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę. Dzieci przy asyście swoich pań wykonują zdrowe przekąski i posiłki, które potem chętnie zjadają. Warsztaty kulinarne mają wiele zalet, dzieci uczą się czerpania przyjemności z gotowania, planowania własnej pracy i współpracy z innymi, doskonalą matematykę – np. poprzez odliczanie liczby potrzebnych składników. Dzieci na zajęciach kulinarnych poznają i rozróżniają owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni. Przedszkolaki rozwijają zdolności manualne – przelewają, przesypują, mieszają różne składniki ze sobą. Zajęcia kulinarne to doskonały sposób, aby wzbudzić w dziecku pasje do samodzielnego gotowania i nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych.

Spotkania z ciekawymi gośćmi, spektakle teatralne, koncerty, lekcje żywej przyrody oraz wiele innych ekscytujących zajęć utrzymanych w atmosferze zabawy. Kształtujące u dzieci postawę otwartości na nowo poznane rzeczy oraz sytuacje kreowane pod czujnym okiem kadry pedagogicznej.