Drodzy Rodzice, jeżeli zastanawiacie się, co będzie lepszym rozwiązaniem dla Waszego dziecka? Postaramy się odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań z tym związanych.

Pierwszą i najważniejszą różnicą w obu placówkach jest dostosowanie ich do potrzeb młodszych dzieci. Sale w naszych przedszkolach są dostosowane do spędzania czasu w urozmaicony sposób: jest w nich miejsce na naukę, ale też i zabawę w przeciwieństwie do klas szkolnych. W szkole układ, korytarzy, szatnie, toalety oraz cała infrastruktura sportowa są wspólne dla całej szkoły warunkują konieczność kontaktu z większą liczbą dzieci, ca na początku przygody z edukacją może, lecz nie musi sprawiać Państwa dziecku duże kłopoty. Natomiast kameralność placówek przedszkolnych, sale edukacyjne oraz toalety dostosowane do wzrostu dzieci przeznaczone do wyłącznego użytku grupy mogą zdecydowanie pomóc w zachowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz w sposób łagodny wejść w świat edukacji szkolnej.

W obu placówkach szkolnej, czy przedszkolnej zakres podstawy programowej rekomendowany przez MEN przeznaczony dla uczniów grupy 6 letnich jest taki sam, jednakże bardzo często placówki przedszkolne realizują duży wachlarz zajęć dodatkowych. Nie inaczej jest w Przedszkolu Kompozycja Radości. Dzieci oprócz codziennych zajęć z j. angielskiego uczęszczają również na zajęcia z j. hiszpańskiego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęciach sensorycznych, zajęcia z edukacji plastycznej, zajęć muzyczno- rytmicznych, tanecznych. Dzieci są pod stała opieka logopedy oraz pedagoga przedszkolnego.

Jeżeli dziecko czuje się na siłach i bardzo pragnie być już uczniem to zerówka szkolna jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast, jeżeli zerówka, to pierwszy rok z przygodą edukacyjną w tle, wówczas rodzice powinni rozważyć przedszkole, aby można było wdrożyć się na spokojnie.